Teine kodutöö

Magistritöö probleem Tehnoloogia areng ja mobiilsed rakendused võimaldavad õppetöö viia reaalsesse situatsiooni, kus õppijal on võimalus kasutada oma seadet õppimise toestamiseks, arendades seeläbi digioskusi. Valdkond, mis vajab suuremat tähelepanu on loodusteadused ning muldadega seotud teemad, mille uurimine ja mõistmine eeldab erinevaid mõõtmisi ning seoste loomist, kuid samal ajal ka innovaatilisi õpistsenaariumeid ning vahendeid. Magistritöö eesmärk … Continue reading Teine kodutöö

Advertisements

Esimene kodutöö

Magistitööna tahaksin kindlasti teha midagi praktilist. Oma bakalaureusetööna tegin veebirakenduse, millega on võimalik muldasid määrata ja nüüd võiks seda rakendust edasi arendada. Peale praktilise osa on tööle vaja ka teooriat. Seega vaatasin interneti avarustes veidi ringi ja mõtlesin kuidas võiks asjale läheneda. Mõtlesin siis, et nt uurida kui palju on loodud/kasutatakse erinevaid rakendusi tundides/õppimisel või … Continue reading Esimene kodutöö