1:1 arvutikasutus ja õpikeskkondade arengusuunad

Tutvusin artikliga, milles käsitletatakse liitreaalsuse kasutamist hariduses. Artiklit lugedes pean tõdema, et igasugune tehnika kasutamine tundides ning õpilaste enda kaasamine õppeprotsessi on igatepidi motiveeriv. Mis puutub liitreaalsusse, siis rohkem kasutaksid seda vist reaalainete õpetajad nt füüsika, keemia, bioloogia, aga kindlasti leiaks see kasutust ka nutikamates humanitaarainete õpetajate seas. Olen ise katsetanud erinevaid liitreaalsuse rakendusi nt … Continue reading 1:1 arvutikasutus ja õpikeskkondade arengusuunad

Õpihaldussüsteemid

Tutvusin artikliga, mis seletas lahti õpihaldusüsteemi (Learning Management Systems) olemuse. Mõtlesin siis, et kuidas võiks sellele loominguliselt läheneda ja leidsin, et õpihaldussüsteem on justkui õpetaja. Kui mina käisin põhikoolis, siis meil ei olnud e-kooli ja erinevaid e-õppekeskkondi praktiliselt ei kasutanud, kui siis Miksikest. Õppetöö toimus enamasti raamatute ja töölehtedega. Olemas oli klassipäevik, kuhu õpetaja kandis hinde ning mis … Continue reading Õpihaldussüsteemid

Õpileping

Teema – Mida ma soovin õppida? Mis valdkond? Missugune on kasutajasõbralik õpikeskkond -ja võrgustik; Kuidas luua õpikeskkonda, mis pakuks huvi õpilastele? Eesmärgid – Mis on minu õpiprojekti eesmärgid? Miks ma tahan just seda teemat õppida? Mis sunnib mind seda õppima? Selgeks teha, missugused on erinevad õpikeskkonnad -ja võrgustikud; kuidas kavandada, rakendada ja hallata õpikeskkondi. Teemat tahan õppida … Continue reading Õpileping

ÕPIKESKKONNA JA VÕRGUSTIKU ROLL ÕPIPROTSESSIS

Kuidas ma mõistan õpikeskkonna mõistet?  Õpikeskkond –  keskkond, kus toimub õppimine. Selleks võviad olla erinevad asutused, näiteks põhikool, keskkkool, ülikool. Samuti võib ka kodu lugeda üheks õpikeskkonnaks, kui õppetegevus toimub kodus. Tähtsal kohal on kindlasti ka õpetajad, kasutatavad virtuaalsed õpikeskkonnad -ja võrgustikud ning muidugi ka õppijad, kes kujundavad ise oma õpikeskkonda. Seoses tehnoloogia arenguga saame … Continue reading ÕPIKESKKONNA JA VÕRGUSTIKU ROLL ÕPIPROTSESSIS